Przygotowując się do zabiegu operacyjnego zwracamy  Państwu uwagę na konieczność dostosowania się do niżej wymienionych zaleceń anestezjologa:

  1. przyjmowanie pokarmów, palenie tytoniu dozwolone jest do godz. 24:00 dnia poprzedzającego zabieg (wyjątek stanowią badania gastrologiczne w których czas ten jest wydłużony zgodnie z informacją umieszczoną w „przygotowaniu pacjentów do badań”),
  2. w związku z oddziaływaniem znieczulenia na koordynację ruchową, zdolność koncentracji i sprawność umysłową w szerokim tego słowa znaczeniu – zabrania się po wykonaniu zabiegu (przez 24 h):
  • prowadzenia pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl, rower),
  • podejmowania jakichkolwiek ważnych życiowo decyzji,
  • oraz zwraca się uwagę na konieczność zorganizowania opieki zarówno podczas transportu jak i pobytu w domu (24 h).