Jesteśmy nowoczesnym szpitalem prywatnym, z   doborową  kadrą   kompetentnego personelu, na każdym szczeblu naszej organizacji.  Dokładamy wszelkich  starań, aby powrót do zdrowia naszych pacjentów  odbywał się szybko i w komfortowych warunkach.

 

Planowaniem przebiegu hospitalizacji zajmuje się Koordynator hospitalizacji. W dniu przybycia do szpitala, w recepcji odbywa się procedura przyjęcia, z wypełnieniem wszystkich wymaganych dokumentów. Z gotową historią choroby recepcjonistka odprowadza pacjenta na oddział, gdzie pielęgniarki przydzielają pacjentowi pokój. Następnie lekarz oddziałowy i pielęgniarka informują pacjenta o przebiegu pobytu szpitalnego, badaniach, zabiegach i związanych z tym zaleceniach.

 

Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwają całą dobę: lekarz oddziałowy lub lekarz dyżurny, który w porze nocnej w razie potrzeby utrzymuje stały kontakt z Kierownikiem Oddziału oraz lekarzem operatorem.

Fachowa i miła opieka pielęgniarska, pozwala pacjentom na poczucie bezpieczeństwa.  

W salach pacjentów oraz łazienkach znajdują się dzwonki, dzięki którym można w każdej chwili przywołać pomoc.

Każdy pokój pacjenta wyposażony jest telewizor i  na życzenie pacjenta dostęp do Internetu. Standardem są pokoje  wyposażone  w łazienki.  Posiłki przynoszone są do pokoju pacjenta.

Na życzenie pacjenta personel oddziału, w miarę możliwości, w czasie niekolidującym z pracą oddziału, może  podać herbatę lub kawę w godzinach innych niż godziny posiłków. Istnieje również możliwość skorzystania z kuchni oddziałowej, celem samodzielnego przygotowania  napoju.

 

Odwiedziny  odbywają się do godziny 19:00. Pacjentów nie mogą odwiedzać i pielęgnować: osoby chore, niezrównoważone psychicznie, nietrzeźwe, nie przestrzegające zasad higieny osobistej. Na oddział nie powinny wchodzić również dzieci.

Ponadstandardowy jest pobyt osoby towarzyszącej.  Jest on płatny, możliwy po uprzednim uzgodnieniu Kooordynatorem Hospitalizacji lub Pielęgniarką Oddziałową. 

 

W szpitalu znajduje się Depozyt, w którym mogą być przechowywane cenne przedmioty i dokumenty.  Korzystania z depozytu prosimy zgłaszać pielęgniarce dyżurnej. W przypadku pobytu na sali jednoosobowej prosimy o zamykanie pokoju po każdym wyjściu. Prosimy o informowanie pielęgniarki dyżurnej o każdorazowym opuszczeniu oddziału.

 

Podczas pobytu w szpitalu, Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 

W przypadku Pacjenta, który nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny, bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia przekazywanych informacji, lekarz udziela informacji przedstawicielowi ustawowemu, a w razie jego braku lub gdy porozumienie z nim jest niemożliwe, opiekunowi faktycznemu.

 

Mając na celu ciągłą poprawę jakości świadczonych przez nas usług medycznych, będziemy wdzięczni za wypełnienie Ankiety Satysfakcji i pozostawienie jej w pokoju. Będzie to dla nas cenny materiał w dążeniu do   większego zadowolenia i satysfakcji Pacjentów.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag  do Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału.