ETAP I – OGŁOSZENIE I SELEKCJA APLIKACJI
Aktualne oferty pracy publikujemy zawsze na naszej firmowej stronie internetowej oraz w portalach zewnętrznych, zarówno ogólnych, lokalnych jak i branżowych. W przypadku rekrutacji na stanowiska medyczne korzystamy ze stron Izb Lekarskich i Izb Pielęgniarskich.
Nadesłane aplikacje selekcjonujemy, biorąc pod uwagę wymagania wskazane w ogłoszeniu. Z wybranymi kandydatami kontaktujemy się telefonicznie.

 

ETAP II – ROZMOWA TELEFONICZNA
Rozmowa telefoniczna służy nam do potwierdzenia zainteresowania kandydata danym stanowiskiem pracy, uzupełnienia informacji zawartych w CV oraz umówienia spotkania z pracownikiem naszego Działu Personalnego.

 

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Najczęściej proponujemy kandydatowi dwa spotkania rekrutacyjne (ale zależy to od stanowiska i oferowanej pracy). Pierwsze spotkanie prowadzi pracownik Działu Personalnego, który rozmawia z kandydatem o jego doświadczeniu, wykształceniu, predyspozycjach do pracy na danym stanowisku oraz o oczekiwaniach związanych z pracą. Zbiera również informacje „organizacyjne” tj. dostępność, możliwy termin rozpoczęcia pracy, preferowaną formę umowy.
Drugie spotkanie prowadzi najczęściej przyszły przełożony pracownika. Ważne jest dla nas, by przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu, poznał kandydata, przedstawił mu pracę ze swojej perspektywy oraz opowiedział o swoich oczekiwaniach.

 

ETAP IV – DECYZJA O ZATRUDNIENIU
Na tym etapie obie strony, zarówno pracodawca jak i pracownik, podejmują decyzję o zatrudnieniu. Jeśli obie strony wyrażają chęć nawiązania współpracy, pracownik Działu Personalnego kontaktuje się z kandydatem (już niemalże współpracownikiem) i ustala sprawy organizacyjne związane z podjęciem pracy. Witamy w zespole! :)