Współczesna medycyna stale się rozwija. Dzięki nieustannym badaniom nad nowymi preparatami, które być może w przyszłości zostaną wykorzystane w leczeniu, możliwe jest przeciwdziałanie rozwijającym się chorobom. Substancje, które najlepiej rokują zostaną przebadane na ludziach, podczas trwania badań klinicznych. Pozwoli to znaleźć innowacyjne sposoby leczenia lub polepszyć dotychczasowe metody.

 

 

Zanim Ośrodek przystąpi do działań związanych z przeprowadzeniem badania klinicznego, musi przejść szereg kontroli. Wszystkie procedury powinny odbywać się przy uwzględnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta. Minister Zdrowia, Komisja Bioetyczna, a także Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w Warszawie przed wyrażeniem zgody na odbycie się badania, rozpatrują czy korzyści dla chorego płynące z udziału w takim projekcie są większe, niż potencjalne ryzyko związane z działaniem niepożądanym badanego produktu.

Ośrodek podejmujący się takiego przedsięwzięcia zobowiązany jest przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz stworzyć dogodne warunki dla pacjentów.

 

Sponsorami badań są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne,  które starają się dowieść o skuteczności i bezpieczeństwie nowego leku lub sposobu leczenia w danej jednostce chorobowej. W większości przypadków zwracane są także koszty dojazdów pacjenta do ośrodka. Każdy uczestnik przyczynia się do rozwoju medycyny i nowoczesnego leczenia chorób, w przypadku których, obecnie lekarze są bezradni.

 

Bezpośredni kontakt z Działem Badań Klinicznych: 61/ 656 17 00; badania.kliniczne@medpolonia.pl