AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - ONKOLOGIA

 

LP. ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
1 niedrobnokomórkowy raka płuca GO29431 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III, prównujące atezolizumab (przeciwciało anty-PDL1) z cisplatyną lub karboplatyną w połączeniu z Pemetreksedem u pacjentów z nieddrobnokomórkowym rakiem płuc w stopniu IV, bez cech różnicowania płaskonabłonkowego, z potwierdzoną ekspresją PD-L1, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
3 niedrobnokomórkowy raka płuca  MM-121-01-02-09 Badanie kliniczne II fazy preparatu MM-121 stosowanego w połączeniu z docetakselem lub pemetreksedem w porównaniu do monoterapii docetakselem lub pemetreksedem u chorych z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią niedrobnokomórkowego raka płuc i obecności hereguliny prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
4 niedrobnokomórkowy raka płuca  MK-3475-407 Badanie kliniczne III fazy, z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące chemioterapię karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem, w skojarzeniu z pembrolizumabem lub bez pembrolizumabu (MK-3475) w pierwszej linii leczenia pacjentów z przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (KEYNOTE-407) prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
5 gruczolorak płuca MS200095-0022 Badanie fazy II prowadzone w jednej grupie, mające w celu określenia działania tepotynibu u pacjentów z gruczolakorakiem płuc w stadium IIIB/IV z zaburzeniem co najmniej jednego rzutu leczenia substancją czynną, w tym schematu leczenia dubletem bazującym na platynie prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
6 niedrobnokomórkowy raka płuca  265-109 Badanie fazy 2 prowadzone w równoległych grupach oceniające preparat MGCD265 u pacjentow z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca ze zmianami genetycznymi o charakterze aktywującym w czynniku przejścia mezenchymalno-nabłonkowego prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
7 niedrobnokomórkowy rak płuca / rak dróg żółciowych / rak pęcherzyka żółciowego NC-6004-004A Badanie fazy Ib/2 ze zwiększeniem dawki i rozszerzeniem, dotyczące produktu NC-6004 (nanocząsteczki cisplatyny) w skojarzeniu z gemcytabiną u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi lub płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, przewodu żółciowego i pęcherzyka moczowego prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
8 rak anaplastyczny tarczycy CPDR001X2101 Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy I/II, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu PDR001 podawanego pacjentom z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
9 niedrobnokomórkowy rak płuca B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
10 niedrobnokomórkowy rak płuca Mylan 1402O-3001 Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo MYL-1402O w porównaniu z Avastin® jako pierwszej linii leczenia pacjentów z niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca w IV stopniu zaawansowania prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl