AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - ONKOLOGIA

 

LP. ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
1 niedrobnokomórkowy raka płuca MM-121-01-02-09 Badanie kliniczne II fazy preparatu MM-121 stosowanego w połączeniu z docetakselem lub pemetreksedem w porównaniu do monoterapii docetakselem lub pemetreksedem u chorych z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią niedrobnokomórkowego raka płuc i obecności hereguliny prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
2 niedrobnokomórkowy raka płuca MS200095-0022 Badanie fazy II prowadzone w jednej grupie, mające w celu określenia działania tepotynibu u pacjentów z gruczolakorakiem płuc w stadium IIIB/IV z zaburzeniem co najmniej jednego rzutu leczenia substancją czynną, w tym schematu leczenia dubletem bazującym na platynie prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
3 niedrobnokomórkowy raka płuca  B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
4 niedrobnokomórkowy rak płuca Mylan 1402O-3001 Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo MYL-1402O w porównaniu z Avastin® jako pierwszej linii leczenia pacjentów z niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca w IV stopniu zaawansowani prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
5 niedrobnokomórkowy rak płuca 16-214-02 Wieloośrodkowe badanie fazy I/II, prowadzone metodą otwartej próby, ze zwiększaniem dawki i rozszerzaniem grup leczenia, oceniające stosowanie NKTR 214 w połączeniu z niwolumabem u pacjentów z wybranymi, miejscowo zaawansowanymi i przerzutowymi złośliwymi guzami litymi. prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl

 

 AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - DIABETOLOGIA - PACJENCI PEDIATRYCZNI

LP. ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
1 cukrzyca typu II - pacjenci pediatryczni SYR-322-309 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby kontrolowane placebo badanie, oceniające skuteczność i bezpieczestwo alogliptyny w porównaniu z placebo u pacjentów pediatrycznych z cukrzycą typu II dr n. med. Maria Buczyńska-Górna

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl

 

 

AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - GASTROENTEROLOGIA

LP. ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
1 umiarkowana i ciężka postać aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubegoi ABX464-101 Badanie kliniczne fazy IIa w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności ABX464, w jednorazowej dawce 50mg dziennie, kontrolowane placebo, u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub nie tolerują leczenia immunomodulatorami, anty-TNF-α, wedolizumabem i/lub kortykosteroidami lek. med. Marcin Chmielewski

Koordynatorzy:
Ewa Lewicka,
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl