AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - ONKOLOGIA

 

LP. ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
1 niedrobnokomórkowy rak płuca MM-121-01-02-09 Badanie kliniczne II fazy preparatu MM-121 stosowanego w połączeniu z docetakselem lub pemetreksedem w porównaniu do monoterapii docetakselem lub pemetreksedem u chorych z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią niedrobnokomórkowego raka płuc i obecności hereguliny prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz


tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
2 niedrobnokomórkowy raka płuca MS200095-0022 Badanie fazy II prowadzone w jednej grupie, mające w celu określenia działania tepotynibu u pacjentów z gruczolakorakiem płuc w stadium IIIB/IV z zaburzeniem co najmniej jednego rzutu leczenia substancją czynną, w tym schematu leczenia dubletem bazującym na platynie prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
3 niedrobnokomórkowy rak płuca  B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
4 niedrobnokomórkowy rak płuca Mylan 1402O-3001 Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo MYL-1402O w porównaniu z Avastin® jako pierwszej linii leczenia pacjentów z niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca w IV stopniu zaawansowania prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
5 niedrobnokomórkowy rak płuca BV-NSCLC-002 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III mające na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionki przeciwnowotworowej ukierunkowanej na czynnik wzrostu naskórka (epidermal growth factor, EGF) u pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV z dodatnim wynikiem badania w kierunku biomarkerów receptora typu dzikiego czynnika wzrostu naskórka, kwalifikujących się do leczenia standardowego i wspomagającego prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
6

schamat A - niedrobnokomórkowy rak płuca, schemat D - rak głowy i szyi

B9991004

Badanie otwarte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę awelumabu(MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl

 

 AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - DIABETOLOGIA - PACJENCI PEDIATRYCZNI

LP. ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
1 cukrzyca typu II - pacjenci pediatryczni SYR-322-309 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby kontrolowane placebo badanie, oceniające skuteczność i bezpieczestwo alogliptyny w porównaniu z placebo u pacjentów pediatrycznych z cukrzycą typu II dr n. med. Maria Buczyńska-Górna

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.

(61) 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl